Контакти

Свържете се с Мен 

 Може да се свържете с мен за психологическа консултация, за психотерапевтичен сеанс, за участие в психотерапевтична група, за участие в организираните от мен събития, за информация за обучението в Института по психотелесна психотерапия или просто да изразите мнение, предложение, желание:

Адрес: гр. София, ПК 1756, ул. ''Жеко войвода'' 33, бл. 1, офис 2 – партер
 Tел.: 0887 608 255,  skype: zasavova
E-mail: zasavova@gmail.com