Обучения и срещи

Обучения и срещи

Основен предмет на дейност на Института по Психотелесна Психотерапия е организиране на четиригодишна следдипломна специализация по аналитична неорайхианска психотелесна психотерапия. Предлага и едногодишен курс на обучение.

От април 2012г. Институтът за Психотелесна Психотерапия е акредитиран като Европейски психотелесен тренинг институт към Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия и отговаря на всички нейни трейнинг стандарти!

Школа с над 20-годишна история в България

През 2020г. започва обучението на двадесет и петият випуск психотерапевти. ИПП обучава в аналитична неорайхианска психотелесна психотерапия. Всеки наш специализант може да членува в Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество- БНПД — професионалната организация на неорайхианските психотерапевти. БНПД е член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2008 год. и Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP) от 2010 г.

www.binap.eu тел: 0882907990

Записвания

На 05 юни 2020г. от 18.00ч. се проведе информационна среща „Отворени врати“ в ИНАП .

Записванията за следдипломна специализация по психотелесна терапия ще продължат до 25 септември. Първите лекции за присъствения клас са на 26 и 27 септември, а за дистанционното обучение- на 3 октомври.

за повече информация www.binap.eu