Групова

Целите и темите на психотерапевтичните групи са различни в зависимост от интересите и потребностите на участниците. 
 Но всички психотерапевтичните групи имат общи правила, като: запазване на тайна, конфиденциалност, недопускане на оценки и фалшив морал. Така всеки участник без притеснение може да си позволи да влезе и да се отпусне в опитите, в преживяванията и в споделянето.

 Много ценни в групите са обратните връзки и създаването на умение за съответност и прозрачност /т.е. да изразим вербално това, което чувстваме без притеснение. Необходима е обективност без пристрастие или повлияване от други фактори /. Обратната връзка е ефективен начин за изразяване на собствено преживяване и усещане, което да засили чрез поощрение, или да промени, коригира чрез критика поведението на човека. Откритата дискусия изразява разбиране и отношение. Чрез нея се цели положителен ефект върху поведението на индивида, стимулира се още по-голяма градивна активност и мотивираност и от тук позитивен изход от ситуацията. От психологична гледна точка обратната връзка означава, че за вас този човек е важен и значим.

 Преживяванията и опитите с другите участници са незабравими и ценни. Работи се върху способността да осъзнаваме, допускаме и изразяваме различни емоции, чувства и потребности. Групата е защитена среда, в която може да се пробват нови поведения, да се експериментират неща и ситуации, които в реалния живот биват плашещи и избягвани. Човек се среща със собствените си лимити и дълбоко скрити травми, които с любов и подкрепа биват преодолявани. Групата дава възможност за проверка на собствената реалност с тази на другите за израстване и развитие на личностния капацитет в благоприятен социално-психологичен климат.