Обучения

 Тук ще намерите информация за:
– тренинги
– лекции
– обучения и срещи

 На 28 юни 2014 г. ще се проведе информационна среща тип „отворени врати” за всички, които проявяват интерес към психотелесния терапевтичен подход. Срещата е част от група мероприятия, свързани с двайсетгодишнината от началото на обучението по Неорайхианска аналитична психотелесна терапия у нас.
Нашият метод раглежда здравето като неразделно единство на здравото тяло и здравия дух. Това е холистичен интегративен терапевтичен подход, обединяващ медицински и психологически познания в едно.

 Бъргарско Неорайхианско терапевтично дружество е член на Българската Асоциация по психотерапия, а Институтът за психотелесна психотерапия е акредитиран от Форума на тренинг институтите на Европейската Асоциация по психотелесна терапия. Нашите дипломи са валидни в цяла Европа!

 След отворените врати ще се проведе и специализирана информационна среща за желаещите да се запишат в 19-тия випуск за специализация от есента на 2014 год.
Отворените врати започват от 16,00 часа на 28 юни в офиса на Института по психотелесна психотерапия на ул. Аксаков 50. Информационната среща за бъдещите специализанти ще е веднага след това от 18,00 ч.

 Заповядайте на тази свободна среща-диалог, независимо дали ви интересуват проблемите на психотелесното здраве или обучението в Института!

Prof. Zaharina Savova, MD, PhD
cell: +359 887 608 255
skype: zasavova
www.z-savova.com