Контакти

Свържете се с Мен

Адрес: гр. София, ПК 1756, ул. “Жеко войвода“ 33, бл. 1, офис 2 – партер
Tел.: 0887 608 255, skype: zasavova
E-mail: zasavova@gmail.com

 

Адрес: гр. София, ПК 1756, ул. “Жеко войвода“ 33, бл. 1, офис 2 – партер
Tел.: 0887 608 255, skype: zasavova
E-mail: zasavova@gmail.com

Свържете се с мен: 

Може да се свържете с мен за психологическа консултация, за психотерапевтичен сеанс, за участие в психотерапевтична група, за участие в организираните от мен събития, за информация за обучението в Института по психотелесна психотерапия или просто да изразите мнение, предложение, желание: