cv

Образование

СУ ”Климент Охридски”, Специалност: ”Предучилищна педагогика”- магистър
ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”, Специалност: ”Клинична психология”- магистър
Медицински университет – Факултет по Обществено здраве, Специалност: ”Обществено здраве и здравен мениджмънт” – магистър

Придобити специалности

СУ ”Климент Охридски”, Специалност: ”Управление и организация”

Медицински университет-София, Специалност: „Медицинска педагогика”

Медицински университет-София, Специалност: „Икономика на здравеопазването”

Месторабота

Директор на Медицински колеж “Йорданка Филаретова“, Медицински университет- София;
Преподавател във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София, Катедра ”Медицинска педагогика”;
Член на борда на директорите, преподавател и супервайзор в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия, гр. София

Степени и звания

„Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – 2006 г.

„Доцент” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – 2008 г.
„Професор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – 2013 г.

„Аналитична психотерапия” – Westdeutche Akademie–Германия и Медицински университет – София
„Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия”, БАКПП – София ; „Краткосрочни терапии“ – Общество на краткосрочните терапевти, България
Месторабота:
Директор на Медицински колеж “Йорданка Филаретова“, Медицински университет- София;

Преподавател във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София, Катедра ”Медицинска педагогика”;
Член на борда на директорите, преподавател и супервайзор в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия, гр. София

Членство в организации и институции:

Член на Съвета по Медицинска наука – Медицински университет, София.
Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт;
Европейска Асоциация по телесна психотерапия – EABP;
Българска Асоциация на Психотерапевтите – БАП
Българско Неорайхианско Дружество
Балканско Медицинско Дружество
Научно Дружество по медицинско образование
Национална Асоциация по Геронтология
Gerontological Society of America –GSA
International Union for Health Promotion and Education – IUHPE
International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics от 2019г.
Главен редактор на сп.“Здраве и наука“